Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató >>

A www.nekedigaz.hu weboldal

Általános Szerződési Feltételek

 Az általános szerződési feltételek célja, hogy a nekedigaz.hu weboldal szolgáltatásainak felhasználói pontos tájékoztatást kapjanak arról, hogy a személyes adataikat kik és milyen módon kezelik és használják fel, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg őket.

Az adatkezelő adatai

cégnév: Békési Veronika egyéni vállalkozó

székhely: 4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 30.

nyilvántartási szám: 51026772

adószám: 77434942-1-29

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11773384 00969903

e-mail: bekesiv@gmail.com

telefon szám: +36 70/626-9100

Az adatkezelésért felelős személy: Békési Veronika

A www.nekedigaz.hu Békési Veronika jogtulajdonában álló weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a hírleveleket, azok tartalmi bejegyzései, cikkei, megjelenő képi-, és hang felvételei, szerzői jogi védelem alatt állnak – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján – és azok Békési Veronika jogos tulajdonát képezik.

A www.nekedigaz.hu weboldal teljes tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos. A weboldal tartalma a forrás – www.nekedigaz.hu – megjelölésével, működő link formájában, kizárólag Békési Veronika írásbeli hozzájárulásával használható fel.

A név feltüntetése

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése szerint a szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. A szerző a neve feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja.

(2) Az át- vagy feldolgozáson, illetve a fordításon az alapul szolgáló mű szerzőjének nevét is fel kell tüntetni.

(3) A szerző jogosult művét nevének megjelölése nélkül vagy felvett néven is nyilvánosságra hozni. A szerző a nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozott mű újabb jogszerű felhasználása esetén is megkívánhatja, hogy a művét a továbbiakban nevének feltüntetése nélkül használják fel.

(4) A szerző követelheti, hogy e minőségét senki se vonja kétségbe.

 

Hírlevélre feliratkozás és tanfolyamokra, workshopokra jelentkezés feltételei:

A hírlevélre történő feliratkozás esetén az Érintett hozzájárulását adja, hogy a nekedigaz.hu weboldalt üzemeltető Békési Veronikától, elektronikus levelet fogadjon, amelyek a szolgáltatásokat reklámozó hirdetéseket is tartalmazhatnak.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

Az Érintett hozzájárulása, amelyet honlapon a „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet bejelölését követően ad meg az adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az Érintett a feliratkozást bármikor megszüntetheti a Békési Veronika által küldött hírlevelek mindegyikének alján található Leiratkozás feliratra kattintással.

Az Érintett az Access Consciousness tanfolyamokra, workshopra, előadásokra, facilitlásra, kezelésekre a kurzusra történő jelentkezésével elfogadja, és mindenkor tudomásul veszi, hogy a személyes adatai megadásával (név, cím, telefonszám, e-mail cím) egyidejűleg bekerül a Békési Veronika nyilvántartásába.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

Bankkártyás fizetés Stripe rendszeren keresztül

A szolgáltatásokat gyorsan és biztonságosan fizetheti bankkártyával.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el.

Mit jelent a Stripe™?

 A Stripe elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni az általad választott szolgáltatásokat.

A Stripe Payments végzi a tranzakciók feldolgozását, a Radar az átutalások ellenőrzését, a Checkout pedig fizetési oldalak létrehozását teszi lehetővé.

Fizessen kényelmesen bankkártyával

 A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelni a kártyaadatait egyetlen Stripe elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcím és jelszó. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

Fizetéshez használhatóak az alábbi bankkártyák:

 Mastercard vagy Maestro

Visa vagy Electron

Amex

Apple pay

Google pay

Fizessen kényelmesen bankkártya nélkül

 Ha nem rendelkezel bankkártyával, fizetéshez használhatja, az előre feltölt Stripe egyenleget, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcím és jelszó megadásával tud fizetni.

Amennyiben nem szeretne kártyával fizetni továbbra is lehetőség van a szolgáltatást átutalással kiegyenlíteni az alábbi bankszámlaszámra: OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11773384 00969903

Ingyenes

 A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Stripe mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

A Stripe egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

Stripe alkalmazás

 A Stripe alkalmazásokkal követheti vásárlásait, Stripe egyenleget is itt kezelhet, illetve pénzt küldhet vagy fogadhat.

Első a biztonság

 A Stripe szervereit titkosítás védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Stripe biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy a jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos.

A Stripe Checkout biztonságosságát mutatja, hogy összhangban van a PCI (Payment Card Industry) Adatbiztonsági Előírásaival, mint minden más olyan Vállalkozó, amely bankkártya-adatokat dolgoz fel és tárol.

Az SCA (Strong Customer Authentication) előírásai alapján a felhasználóknak lehetőségük van kétfaktoros hitelesítéssel igazolni vásárlásaikat.

Stripe Radar a csalások elleni védelmet erősíti, valós idejű elemzések és gépi tanulás segítségével. Nem igényel semmilyen telepítést, mivel a Stripe alapvető részét képezi.

Abban az esetben, ha valamilyen probléma lép fel a fizetési folyamat során (nincs elég pénz a vásárló számláján), a Stripe azonnal megszakítja a tranzakciót, és a vevőt értesítik, hogy válasszon másik fizetési módot.

Az átutalásokat folyamatosan ellenőrzik a Stripe bankkártyás fizetések során, annak érdekében, hogy megelőzzék a fizetési csalásokat.

A bankkártya adatait a Vállalkozó nem kezeli, és nem tárolja.

További információ és ingyenes regisztráció a Stripe oldalán:

https://stripe.com/

Fizetést követően az ügyfél által megadott e-mail címere érkezik a számla.

A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

A Vállalkozó köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

A Vállalkozó jogosult a meghirdetett workshopok témájának, időpontjának az egyoldalú módosítására, amennyiben azt 30 napon belül pótolja. A workshopok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról a Vállalkozó köteles az ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

A Vállalkozó jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés) ezt megköveteli. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Vállalkozó jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások áraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

A Vállalkozó arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A Vállalkozó fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

Az ügyfelek jogai és kötelességei

Az Ügyfél a befizetett szolgáltatást jogosult igénybe venni.

Az Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

Az Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatás díját a megadott határidőig kiegyenlíteni.

Az Ügyfél titoktartásra köteles, ennek megsértése jogi szankciókat von maga után.

Szerzői jogok

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek a Vállalkozó valamint az Access Consciousness vállalat szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában. A workshop résztvevői tudomásul veszik, hogy ilyen jogsértés esetén Vállalkozó a jogszabályban meghatározott kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

Felelősség kizárása

A honlap technikai problémából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért való felelősséget Vállalkozó kizárja.

 Adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelő valóban törődik ügyfelei adatainak védelmével, ezért olyan lépéseket tettem, amelyekkel biztosítani tudom, hogy minden szolgáltatásom az adatvédelem elve mentén jöjjön létre. Az összegyűjtött adatokkal kívánom a lehető legnagyobb mértékben tökéletesíteni a szolgáltatásaimat.

Ennek során minden erőfeszítést megteszek adatainak védelme érdekében; az adatokat csak akkor használom, amikor azok ahhoz szükségesek, hogy valamilyen szolgáltatást nyújtsak Önnek. Tisztában vagyok azzal, hogy az adatkezelési folyamatoknak biztonságosnak kell lenniük és meg kell felelniük az adatvédelmi jogszabályoknak, és ezért minden tőlem telhetőt megteszek.

Hivatkozás: Adatvédelmi tájékoztató

Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása 2023. január 10. napjától visszavonásig hatályos.

Békési Veronika