Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató >>

A www.nekedigaz.hu weboldal

Általános Szerződési Feltételek

 

Az általános szerződési feltételek célja, hogy a nekedigaz.hu weboldal szolgáltatásainak felhasználói pontos tájékoztatást kapjanak arról, hogy a személyes adataikat kik és milyen módon kezelik és használják fel, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg őket.

 

Az adatkezelő adatai

cégnév: Békési Veronika egyéni vállalkozó

székhely: 4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 30.

nyilvántartási szám: 51026772

adószám: 77434942-1-29

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11773384 00969903

e-mail: bekesiv@gmail.com

telefon szám: +36 70/626-9100

Az adatkezelésért felelős személy: Békési Veronika

A www.nekedigaz.hu Békési Veronika jogtulajdonában álló weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a hírleveleket, azok tartalmi bejegyzései, cikkei, megjelenő képi-, és hang felvételei, szerzői jogi védelem alatt állnak – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján – és azok Békési Veronika jogos tulajdonát képezik.

A www.nekedigaz.hu weboldal teljes tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos. A weboldal tartalma a forrás – www.nekedigaz.hu – megjelölésével, működő link formájában, kizárólag Békési Veronika írásbeli hozzájárulásával használható fel.

A név feltüntetése

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése szerint a szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. A szerző a neve feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja.

(2) Az át- vagy feldolgozáson, illetve a fordításon az alapul szolgáló mű szerzőjének nevét is fel kell tüntetni.

(3) A szerző jogosult művét nevének megjelölése nélkül vagy felvett néven is nyilvánosságra hozni. A szerző a nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozott mű újabb jogszerű felhasználása esetén is megkívánhatja, hogy a művét a továbbiakban nevének feltüntetése nélkül használják fel.

(4) A szerző követelheti, hogy e minőségét senki se vonja kétségbe.

 

Hírlevélre feliratkozás és tanfolyamokra, workshopokra jelentkezés feltételei:

A hírlevélre történő feliratkozás esetén az Érintett hozzájárulását adja, hogy a nekedigaz.hu weboldalt üzemeltető Békési Veronikától, elektronikus levelet fogadjon, amelyek a szolgáltatásokat reklámozó hirdetéseket is tartalmazhatnak.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

Az Érintett hozzájárulása, amelyet honlapon a „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet bejelölését követően ad meg az adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az Érintett a feliratkozást bármikor megszüntetheti a Békési Veronika által küldött hírlevelek mindegyikének alján található Leiratkozás feliratra kattintással.

Az Érintett az Access Consciousness tanfolyamokra, workshopra, előadásokra, facilitlásra, kezelésekre a kurzusra történő jelentkezésével elfogadja, és mindenkor tudomásul veszi, hogy a személyes adatai megadásával (név, cím, telefonszám, e-mail cím) egyidejűleg bekerül a Békési Veronika nyilvántartásába.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

 

Adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelő valóban törődik ügyfelei adatainak védelmével, ezért olyan lépéseket tettem, amelyekkel biztosítani tudom, hogy minden szolgáltatásom az adatvédelem elve mentén jöjjön létre. Az összegyűjtött adatokkal kívánom a lehető legnagyobb mértékben tökéletesíteni a szolgáltatásaimat.

Ennek során minden erőfeszítést megteszek adatainak védelme érdekében; az adatokat csak akkor használom, amikor azok ahhoz szükségesek, hogy valamilyen szolgáltatást nyújtsak Önnek. Tisztában vagyok azzal, hogy az adatkezelési folyamatoknak biztonságosnak kell lenniük és meg kell felelniük az adatvédelmi jogszabályoknak, és ezért minden tőlem telhetőt megteszek.

Jelen általános szerződési feltételek 2018. május 25. napjától visszavonásig hatályos.

Békési Veronika